1. Introducció

El present document, així com els esmentats en ell, estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (en endavant, les “Condicions”): https://anteo.es/

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar-la vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa, si no està vostè d’acord amb les mateixes no ha de fer servir aquesta Pàgina Web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic.

  1. Condicions generals entre ANTEO i l’usuari:

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per ANTEO, així com per a adquirir la condició d’usuari, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta la totalitat de les condicions que consten a continuació relatives a la utilització de la pàgina web i a la contractació dels serveis oferts.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els Termes i Condicions generals i particulars dels serveis que ofereix ANTEO a cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  2. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  3. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la Web.
  4. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

2.1. S’indica que el Responsable del tractament és la societat mercantil ANTEO ETL GLOBAL, S.L., proveïda de C.I.F. B-64339088, amb adreça al Carrer Mallorca, núm. 272, 3r, (08037) Barcelona, ​​Espanya i correu electrònic: lopd@anteo.es a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

2.2. Els links o enllaços amb altres Pàgines Web que apareguin a la pàgina d’ANTEO s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de forma que ANTEO no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicades a un altre domini.

2.3. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la web d’ANTEO, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per ANTEO o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web d’ANTEO per a usos diferents dels de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit d’ANTEO.

2.4. L’usuari, mitjançant el checkbox del formulari “Accepto rebre comunicacions comercials personalitzades d’ANTEO ETL GLOBAL, S.L.” dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials d’ANTEO sobre els serveis que aquesta comercialitza.

2.5. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és la espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els jutges i tribunals del domicili de l’usuari.

2.6. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de la Web d’ANTEO o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a les mateixes. ANTEO realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

2.7. La Companyia no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), als fitxers o als documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i / o continguts del web, o degut a un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

2.8. Pel que fa a les xarxes socials, ANTEO està actualment present a Linkedin, Twitter i un blog propi. Aquestes aplicacions poden recollir informació relacionada amb la navegació de l’usuari, sent qualsevol informació recollida a través d’aquestes sotmesa a la política de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions. Així, l’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions que, en matèria de privacitat, disposen les citades xarxes socials o plataformes on ANTEO està present, facultant a aquest últim a utilitzar els mitjans que aquestes xarxes permeten per a poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

2.9. La Companyia es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’ús i accés a la mateixa. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.