Estàs interessat a saber sobre les sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’impostos? Des de Anteo podem ajudar-te en el que necessitis.

Recentment s’ha pronunciat el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) respecte de les sol·licituds d’ajornament/fraccionament del pagament d’IVA i les retencions i ingressos a compte, diferenciant en quins casos es consideren les sol·licituds com “inadmeses” i en quins casos com “denegades”.

assessoria startups

En Anteo comptem amb un equip especialitzat en procediments tributaris, a l’avantguarda de les últimes actualitzacions, sentències i doctrina, que a més de mantenir-te informat de totes les novetats fiscals i de les seves aplicacions pràctiques, estudiarà la teva casuística i et guiarà i assessorarà amb un pla estratègic fiscal a la teva mesura per a aconseguir l’optimització del teu negoci en matèria fiscal. No ho pensis més, si necessites ajudar per a dur a terme les sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’impostos nosaltres podrem assessorar-te vetllant sempre pels teus interessos.

Davant la recent resolució del TEAC, convé matisar primerament quina és la diferència entre una sol·licitud inadmesa i una altra denegada. En el supòsit d’inadmissió, la sol·licitud es té directament per no presentada amb caràcter general. Això comporta que l’Administració està en el seu dret d’iniciar el procediment de constrenyiment per a cobrar el deute pendent d’ingressar.

D’altra banda, la denegació o desestimació de la sol·licitud implica que l’Administració està obligada a analitzar i examinar prèviament tots els aspectes relatius a aquesta. Aquest fet suspèn l’inici del període executiu (en cas que la presentació de la sol·licitud s’efectuï en període voluntari) així com l’inici de les actuacions d’alienació dels béns embargats, si n’hi hagués, (en cas que la presentació de la sol·licitud s’efectuï en període executiu) durant tot el període de temps fins a la proposta de resolució de la sol·licitud. Existeix perquè, una paralització del procediment de recaptació del deute tributari en les sol·licituds que són finalment considerades com “denegades” enfront de les quals són considerades com “inadmeses”.

Contacta per a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’impostos

93 665 60 51  Desitjo subscriure'm a la newsletter.
  He llegit i accepto la Política de Privacitat*
  He llegit i accepto els Termes i Condicions*

  Tribunal Econòmic Administratiu Central

  El TEAC estableix en la resolució en qüestió que, NO HI HAURÀ L’OPCIÓ DE “INADMISSIÓ” per part de l’Administració en aquells casos en els quals l’interessat (i) motivi degudament la seva sol·licitud d’ajornament/fraccionament i (ii) aporti documentació que pretengui acreditar la concurrència de les circumstàncies que ho porten a realitzar aquesta sol·licitud.

  Complerts aquests dos requisits per part de l’interessat, en cas que l’Administració consideri que la documentació aportada és insuficient, procedirà a requerir a l’interessat la corresponent esmena perquè completi la sol·licitud. Únicament en cas que l’interessat no atengui el requeriment d’esmena procedirà la inadmissió de la sol·licitud, mentre que, si el requeriment és objecte de contestació en termini per l’interessat, a pesar que no s’entenguin esmenats els defectes observats, MAI PROCEDIRÀ LA INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD, únicament procedirà la denegació d’aquesta.

  D’aquesta manera, en les sol·licituds d’ajornament/fraccionament del pagament d’IVA i retencions i ingressos a compte, si el contribuent segueix una estratègia procedimental tributària adequada, aconseguirà obtenir un valuós avantatge de temps relativa al pagament de les seves obligacions, que li permetrà obtenir un major marge de maniobra financer.

  Et convidem a contactar amb nosaltres per a elaborar un pla estratègic fiscal eficient per al teu negoci, optimitzant aquells aspectes en matèria fiscal que et permetran obtenir significatius avantatges econòmics. També pots visitar-nos en qualsevol dels nostres despatxos situats a Barcelona, Castelldefels, Esplugues o Cornellà. No dubtis a posar-te en contacte amb la nostra assessoria fiscal i t’atendrem encantats i amb la màxima eficiència.

  Dóna’ns el teu telèfon i nosaltres et truquem

   Desitjo subscriure'm a la Newsletter de Anteo.