L’informem que el Responsable d’aquesta Pàgina Web és:

DENOMINACIÓN: ANTEO ETL GLOBAL, S.L.

C.I.F.: B-64339088

DOMICILIO: Carrer Mallorca, nº 272, 3º, (08037) Barcelona

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: lopd@anteo.es

TELÉFONO: 933 942 600

INSCRIPCIÓN: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 39.008, Foli 65, Hoja B 334971, Inscripció 1ª.

 

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.